Alkohol er en last, som mange til dagligt kæmper med. At være alkoholmisbruger kan påvirke dit liv på mange punkter, blandt andet både din egen fysiske og mentale sundhed, såvel som dine sociale tilknytninger i livet.

Det kan være hårdt blot at overveje at få hjælp til at få bugt med et alkoholmisbrug. Men det er muligt at opnå et liv uden alkohol, så længe du finder den rette alkoholbehandling. 

Hos A Misbrugsbehandling får du en professionel og stabil behandling fra en virksomhed med mere end 20 års erfaring med ambulante behandlinger af alkoholmisbrug. 

Et behandlingsforløb som passer til dig

A Misbrugsbehandling kan tilbyde en ambulant behandling af alkoholmisbrug. Dette er et behandlingsforløb, som både er blevet testet og baseret på evidens, således at du kommer igennem en behandling, som passer til dig og dine behov. 

For at indgå i forløbet, er der fire dele som skal gennemgås. Dette forløb omhandler både dig, men også dine nærmeste familie og venner. Forskning har nemlig fundet frem til, at det særligt er den nærmeste sociale kreds, som er afgørende for en holdbar alkoholbehandling. 

De fire dele består af en forsamtale, primær alkoholbehandling behandling af familie og pårørende, samt en efterbehandling. 

Forsamtale

En forsamtale er en helt uforpligtende samtale på et behandlingscenter. Her bliver der snakket om dine alkoholvaner, dit forbrug, hvordan du går og har det, samt hvad du ønsker. 

Baseret på denne samtale foretages der en udredning og en diagnosticering, som vil udgøre fundamentet for din alkoholbehandling. 

Primær alkoholbehandling

Efter forsamtale starter den primære alkoholbehandling, som varer mellem seks og syv uger og finder sted i et behandlingscenter. Det foregår efter arbejdstiden, så du stadig kan passe din almindelige hverdag. 

Behandlingen vil foregå af en række komponenter såsom undervisning, foredrag, gruppeterapi, kognitiv terapi, coaching, individuelle samtaler, akupunktur og familiesamtaler.

Idéen med disse komponenter er blandt andet, at du lærer om mekanismer bag alkoholmisbrug og de følelser og oplevelser, som du og andre med et misbrug, går igennem.

Derfor er der også god fokus på at dele erfaringer og følelser, både mellem andre misbrugere, såvel som i de individuelle samtaler. 

Familie og pårørende behandling

Grunden til at der tilbydes et familie og pårørende program, er for at sikre gode og trygge rammer for dig, så din behandling får success på den lange bane. 

Din familie og pårørende får mulighed for at dele erfaringer og tanker med hinanden og andre i samme situation, samt få gode værktøjer til at håndtere livet som pårørende til en alkoholmisbruger. 

Efterbehandling

Efterbehandling tilbydes for at undgå tilbagefald. Dette er en tendens, som nogle alkoholmisbrugere kan have efter fuldendt behandling, hvor de ender tilbage i samme mønstre og vaner som før behandlingen. 

Efterbehandlingen hos A Misbrugsbehandling er Danmark længdste behandling. Du får en behandling på 12 måneder, som har fuld fokus på gode behandlingsresultater og at bibeholde dine mønstre og vaner fra behandlingen. 

I de første tre måneder efter endt behandling, får du efterbehandling to gange om måneden, og i den resterende tid er det én gang om måneden.